Dự án kinh doanh là tập hợp các đề nghị liên quan để việc đầu tư vốn nhằm tiến hành các hoạt động xây dựng nên mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình xây dựng trên địa điểm đầy đủ, trong vòng thời gian nhất định, văn phòng Luật sư Inteco chia sẻ thứ tự, thủ tục, hồ sơ thành lập dự án nhằm tạo tiêu chí thuận tiện cho các thương nhân nước ngoài đầu tư dự án vào VN >>> thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau:
Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư kinh doanh có chất lượng thì nhà kinh doanh phải thực hiện nhiều nghề nghiệp, cụ thể:
a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư;
b) Tiến hành tiếp xúc, điều tra thị trường trong nước và ngoài nước để xác định yêu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung cấp thiết bị, vật tư cho sản xuất; xem xét chức năng về nguồn tiền đầu tư và chọn lựa hình thức đầu tư;
c) Thực hiện khảo sát, thăm dò và chọn địa bàn tạo nên;
d) Lập dự án kinh doanh;
e) Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan định giá dự án đầu tư

Lựa chọn phương án đầu tư kinh doanh phù hợp nhất

Sau khi tiến hành thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư kinh doanh tiến hành lập dự án kinh doanh. dự án đầu tư được thể hiện ở hai văn kiện :


Báo cáo tiền khả thi: thông báo tiền khả thi là thống kê cung ứng thông tin một cách tổng quan về dự án. Qua đó nhà đầu tư có thể bình chọn sơ lược tính khả thi của dự án. Bên cạnh lựa chọn phương án đầu tư hợp lí nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng nên Báo cáo khả thi

Báo cáo khả thi: Tập hợp những dữ liệu,bình chọn ,đề nghị chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư chọn lựa . Và như đã nói ở trên nó cũng là dựa theo để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư

Trên đây là một số những vấn đề về tư vấn thành lập dự án đầu tư nước ngoài dành cho những nhà kinh doanh khi đến với Việt Nam.Nếu còn thắc mắc vấn đề gì thì khách hàng có thể liên hệ đến doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn luật Inteco để được các chuyên viên tại đây chia sẻ và hỗ trợ bạn trong việc đưa ra phương án kinh doanh hợp lý nhất cho mình
Xem thêm: http://klc.vn/tin-tuc/thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu